Neerpelts Makelaarskantoor

 

 Er is verschil tussen een huis en een thuis.

Neerpelts Makelaarskantoor staat ervoor om mensen een thuis te geven in Neerpelt en omstreken.

Dat betekent voor ons véél meer dan het verkopen van gronden, appartementen of huizen.

Het Neerpelts Makelaarskantoor is al meer dan 40 jaar actief in Noord-Limburg voor zowel verkoop, verhuur en nieuwbouw.

Voor onze portefeuille zijn wij constant op zoek naar nieuwe huizen, appartementen en gronden voor de verkoop en verhuur.

 
CORONAUPDATE 13/02/2021
Ingaande vanaf 13/02/2021 zal het weer mogelijk zijn om voor de vastgoedmakelaars het huis te betreden met de kandidaat-kopers of kandidaat-huurders.
Echter zijn hier nog enkele belangrijke maatregelen voor opgesteld, deze zijn hieronder samengevat voor u.
 
Onder deze link kan u het hele protocol lezen: 
 
 
De belangrijkste punten leest u hieronder: 
 
Richtlijnen voor bezoeken aan een pand met een vastgoedprofessional
▶ Alle bezoeken gebeuren op afspraak
▶ Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.
▶ Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden.
▶ Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen.
▶ De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven
▶ Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden.
▶ Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken.
▶ Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
▶ De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, …, dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek.
▶ De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/ zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…). De vastgoedprofessional voorziet hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol.
▶ Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend.
▶ Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken op correctheid.
▶ Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te respecteren